אשבור שתיקות וחומות,

אנפץ עומקי מחשבות.

על כוס בירה,

 גדושה, קוצפת.

 

אצחק ואשתנק,

אשתכר,

ואאבד עצמי לדעת.

 

אפול מכסאי הרם והנישא,

ואזחל כמו כסיל על הרצפה.

 

אתפרק ואבכה,

עד בלי די,

אברח מכל יגונותיי.

 

ארים כוסית לחיי הבלים,

ואטבע,

בים השיכורים.