ואז היא מגיעה  ואין לי דרך לפנות ולברוח

וזה יצר שנוגע בי לוחץ בכל הכח

וכשאני מאבדת עם זה יחד את הכיוון והשליטה

זה חודר עמוק גם כשלא הייתי מוכנה

אם זה ספק ואם זו תהייה

אם זה בסדר או שאני סתם משתטה

ואני לא רוצה, וכן רוצה

ואני כבר לא אני-

אני בכלל לא יודעת ולא בטוחה

וזה מחלל את גופי

ופתאום

קר לי וחם לי ומתוק ומר

ורגע אחד אני צוחקת איתם וברגע שאחריו אני כמעט בוכה

הכל ביחד מתערבב, נרגע ובסוף נבלע,

ובכל זאת. עדיין. היא לא מסופקת. סקרנות חצופה .

עדיין נשארה לי השאלה.