בלב שדה חיטה זהובה

שמלתך רפרפה קלות בינות השיבולים

כשחצבת את שבילי אהבתי.

 

רוכן לרגלייך, מחבק.

 

ליטפת את ראשי בבת צחוק

וריחפת לשדות אחרים.