המדבר יצור כה בודד עם עצמו

אך אם תרצה תהיה ביגונך עמו

המדבר כל כך שקט ויבש

אך אם תקשיב טוב אליך הוא לוחש

המדבר כל כולו זועק מים

כך גם לבי כל כולו זועק אהבה

המדבר פשוט אך מדהים

המדבר ים המוות

סם החיים