בדד,לבד,

מנסה לשרוד בעולם אכזר.

נתלה ברסיסי ההרגלים שנופצו.

 

נע ונד.

 

כמו כלב רועד בקור,

מחפש מקלט.

חי משנייה לשנייה,

מסיגריה לבאה,

מחפש תעסוקה.

 

כי רגע אחד,

ואתה שוב לבד.