מעל הקבר,

דמעה בודדת נושרת,

ונספגת באדמה.

 

טלית מכסה צלם אלו-ה ,

החוזר לראשיתו.

 

התייפחות משפחה,

זכרונות ותמונות,

ואשה רועדת שתישן לבד.

 

שלט ענק מעל מחצבת מצבות.

מצבה מאובקת ששם בעליה מחוק למחצה,

ומצבה מפוארת לאיש רב פעלים,

שמחכה לה בדממה.

 

לוויה.