מיכל ישראלי

גווני חמה

אלם בשובי מהמדבר

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה