מיכל ישראלי

אלם בשובי מהמדבר

לחדול אותך מלהציף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה