יש לי הרגשה רעה.

הרגשה של סבל, הרגשה של עצבות

הרגשה שכל הדברים בעולם קמים ותוקפים אותי, באכזריות.

מחלחלים לתוך נשמתי, הורסים אותי.

אני מנסה לשאול את ההרגשה למה היא עושה את זה,

אך היא לא עונה.

היא ממשיכה  בדרכה הנבזית והרעה,

משפילה אותי עד עפר,

ולא נותנת קום.