אפשרות אחרת

אוהבת אדם אוהבת שירת הלב

מוסר אחר

חיים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה