אפשרות אחרת

אוהבת אדם אוהבת שירת הלב

אפר

לך..

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה