אפשרות אחרת

אוהבת אדם אוהבת שירת הלב

ראשית הבריאה

הבלים

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה