אפשרות אחרת

אוהבת אדם אוהבת שירת הלב

אבל

מפגש <יוצרים>

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה