אפשרות אחרת

אוהבת אדם אוהבת שירת הלב

אפר

מוסר אחר

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה