שיפוע .(

.?!?!?!?!?!?!?!

"שבר שקיים.."

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה