איריס בכר

כותבת שירים וסיפורים

בשלכת

הצטלבות אפורה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה