איריס בכר

כותבת שירים וסיפורים

הנרות הללו

הצטלבות אפורה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה