החורף כבר כאן,

בושש להגיע ובא אלינו עתה .

מוכן למלא הכנרת הכחולה

לשמח האיכר להרוות השדות

כל ניר וגיא ופרח שבגן.


החורף כבר כאן

לשטוף את הכאב ,

וכל דמעתנו טיפות ברכה

.להפריח השממה שיבשה.

10/12/10
@איריס בכר//כל הזכויות שמורות