פעימותיי  מובילות אותי.

פה עולה ופה יורדת,

כאן עוצרת בתחנה

לתהום כמעט מדרדרת.

 

פעימותיי  לוקחות אותי,

בצימאון מיובש

אל השמש העולה לטבע שנולד

לים שמשנה גווניו.

ולאור זוהר של חיים

לעטוף אותי.

3.8.10