טיפות אור חנוכה

טיפות גשם

ימלאו שדות וגנים,

ילדים יקפצו בשמחה

בשלוליות.

כבישים נקיים מאבק ,

אוויר  בריח חצב.

שמחה אור ותקווה

כל שלהבת טיפה.

האורות ביחד גשם ברכה

נס חנוכה

21.12.08 נר ראשון

**************