לשקט צבעים של

מנגינה משתנה ,

במבט רוגע לימים נרגשת

את דרכך תרה בעבר.

 

 

לשקט יש  עצבות

מניח לך להתכדר בגופך,

שתזכרי קולות שמעבר

והזמן את השקט בצבע שומר.

 

8/11/10