עכשיו


אתה שם במרחק נגיעה

פה נאחזת חזק,

בחיבור שלנו יחדיו.

 סודות חוויות

 שחלקנו רק שנינו.

 במרחק האור שבו

  אתה  נמצא

 לא תשוב אלי

 שאחזיק בידך.

 22.10.09