זה זורם בדמך
הטיפה המרה
שנשרה, טפטפה מעינה
ואיך שהיא צעקה.

לצאת- לא רצית
כמעט שהתייאשת עת באה
פריצה. לחיצה. ועוד אחת
חזקה. זאבה במערכה.

היא זורמת, חזקה מתמיד
מחליקה בגרונך
נעצרת לרגע וממשיכה

למערכה הבאה.