ארץ ישראל נעשית עמק עכור /
והאופק קודר ושחור משחור /
המוסר נגמד לכדי חריר מחט /
הון ושלטון בערימה של שחת /
מראים לעם רק את כפל האחור /

(1.12.2010)