איריס ב.-16.6.10

    נוצר ונלקח..

     נוצר לעולם

השמיע קולו הנני כאן.

בזרועותיה עצם את עיניו .

ושלושים ימים מנתה  בערגה,

  להכניסו בברית אברהם.

 

שנה  חלפה ולשמע קולה

רץ אליה ברגליו הקטנות .

  ובוקר אחד צעדו הם

לבניין העירייה לרשום

אותו לכיתה הראשונה .

 

 

לא חסרה השמחה בביתה ,

אבל העצב לא פסח על הסף.

והתהפך הגורל וליוותה אותו

 היא

לדרכו האחרונה