בעוצמת מבט עיינה המוסתר,

משליה מעליה ערפילי בוקר אפורים,,

כשכסות יחידה לגופה ,

ניצבת מולה הצטלבות חיים אחרת.

 

17/11/10

@איריס בכר//כל הזכויות שמורות.