שם מעבר

    שם

מעל כנפי ציפורים

בתוך עננים

הים משנה מראה

במערבולת קצף וגוונים

מעת שחר ועד ליל.

והאדם נפשו פצועה

בתוכו מחפש חמלה

ומתאווה לעוף

אל מעבר להרים,

לתוך קשת  של צבעים .

12/11/10