בתוך חזיון נסתר
בלהק כוכבי שמיים
שזורות דמעות קטנות
נמהלות עם זוהר המים

נוסקות להן האשליות
אל מרחקי חלל הייאוש
המבכה בין השתיקות
לבין גורל אחד תלוש

דומות הדמעות
לטיפות כוכבי הזמן
שזורות כפנינים
בדמיון מהתלים

וכשזולגות הדמעות
ככוכבים הנושרים
מתנפצות האשליות
נספגות עם השנים


© כל הזכויות שמורות לאלי משעלי