סבך

 


מטפסת בשארית כוחה,

 בסבך שרשי חייה,

הרקיע כמרבד

ומשק כנפי הציפור

מסוככים באהבה.

 

@איריס בכר// כל הזכויות שמורות.

26/11/10