בפריצת החומה נפרץ גם הלב אולי בעצם החומה זה הלב.עוד לא החלטתי... אולי החומה זה רק מגן לקראת החומה האמיתית, החומה שאליה אף אחד לא הצליח,מצליח ויצליח לחדור...אפילו לא אני... זה מוזר שאדם לא יכול לפענח את הגדרות של עצמו. סדק ועוד סדק, פירצה ועוד פירצה,..זו רק המעטפת. יש עוד שכבה עבה... בעיניים נוצצות לפתע אני מצליחה להמיס את החומה. בידיים פרושות לשמיים היא נסדקת אט אט. בזעקת לב למישהו אשר מקשיב לי שם. והחומה כמעט נעלמה. רק מגן על הלב נשאר..ויישאר תמיד... (מתוך ליבו של מתאבד)