בשלכת כואבת

 עומדת כעץ כל עלה שנושר

דמעה זולגת

כל עלה ברוח

זכרון בריח

,העלים מסביב,מתפזרים לכל עבר

ערומה כבשלכת

אין שורשים

אין מי שישקה אותיבחיוך ושמחה.

 אין מי שימלא ליבי באהבה

מחכה לצבעי האביב שישמחו אותי

 שימלאו כל ענף במיתרי ליבי.

איריס בכר

5.11.08