פרחים של פלסטיק

על עצמי לספר לא ידעתי.. חיי לא סיפור הרפתקאות.. רק אבקש שמילים שכתבתי.. ידעו לעורר מחשבות .

"ולא יספה שוב אליו עוד"

דרקונים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה