תום סויר

עזבו אתכם זה לא מעניין אני סתם עוד אחד.. לפעמים אני כותב שירים

עכשיו אני שמח עכשיו אני עצוב

מטרה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה