תום סויר

עזבו אתכם זה לא מעניין אני סתם עוד אחד.. לפעמים אני כותב שירים

מטרה

קלרה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה