נביעה ברייל

נובעת מהכל מתוך אדי המלחמה.

גם אם בתוכי בעורת

צאו מהקלח לכו אל עבר הירדן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה