לא נאמרה השתיקה אפילו, במילותיה שלה. והן, המילים, של עצמן, לא נאמרו אפילו שלא נאמרו.