הזרות בינינו מורגשת כשהיא מניחה ראשה על כתפי ונרדמת.