איכה .

"רק על עצמי לספר ידעתי"

מגע העיניים

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה