איכה .

"רק על עצמי לספר ידעתי"

על סופים והתחלות

ללא שם

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה