הבל ורעה רבה

"כי יש אדם שעמלו בחכמה ובכשרון, לאדם שלא עמל בו ותננו חלקו, גם זה הבל ורעה רבה" (קהלת ב,כא)

אש קודש

נעם שבת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה