מוטי שלום

קצת רומנטי קצת שרמנטי

לו הייתי אלוהים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה