לא זכיתי באור מן ההפקר אף לא בא לי בירושה מאבי כי מסלעי ומצורי ניקרתיו וחצבתיו מלבבי ח,נ ביאליק       האור הופקר. פעוט נעזב, מצפה לגדול, להתאדר, להתהדר, מתאווה לנשיקת האמן שירווהו ויחיהו ויער אותו ויאיר לאורו. ואני--- את נגה השמש, ניחוחות גשומים, זהב השמים וצמרות העצים- לא ידעתי ספר תהלתם, והעזתי.