חובב לנדוי

"כי אנחנו כאן בשבילך! למה?"

"כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם"

בית הקפה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה