אשל אירוני ..

זה סיבוב הופעות מקומי- אתה יודע... אותו שיר כואב הולך וחוזר.

*.

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה