ברוך ה', לא בי המדובר. או שכך לפחות... נראה לי...    סניליות ------- חולה אני מדי מכדי להגיב על כל שטות הנאמרת... ...עלי (או אפילו) מלפני מאחורי ומצדדי- הוא העומד!