גושים של חימר מרחתי על כל הגוף ועמדתי בצד להתייבש. אסור לי לנוע. שלא ייסדק הציפוי. רק לא לנשום יותר מדי ממני. תיזהר לא לשבור את הקליפה. זה עלול לכאוב לשנינו כשנגלה מאיפה באו ההדים.