תובנות של אנשים תמימים: שכשהאנשים הטובים באמת בוגדים בך, אתה יודע שמוכרח להיות אחד, היכנשהו, שלא יבגוד. אחרת למה העולם קיים. *** והקללה הגדולה היא בראש כשהוא מסביר לך באותיות של קידוש לבנה למה להרגיש אחרת והוא יודע להסביר בחיוך ידעני למה כואב עכשיו ואיך, בדיוק אתה מרמה את עצמך, וכמה שזה תמים. מעולם לא קיבלתי ממנו הסבר איך להרגיש אחרת. *** מנסה להבין איך המילים שלו אמורות לעזור לי לבנות. "החכם עיניו בראשו והכסיל בחשך הולך וידעתי גם אני שמקרה אחד יקרה את כולם". (קהלת ב', י"ד.) תהיות של אנשים תמימים.