הזדהות - למצוא רסיסים של עצמך בהשתקפויות של אנשים אחרים.