בליל כיפור כשהמוני בית ישראל ביקשו את אביהם, בתפילה זכה, לפתוח שערי שמים. ביקשתיו שיפתח שערי לבי להתפלל. ---רק בעת הנעילה חשתי שנפתח.