אתן ממלאות אותי - תוכן פנימי של חול . קודש שומרות עלי - מעטפת של שפיות ממלאות את הריק בתמונה שקופה לא טובות . לא רעות . נותנות אפשרות לביטוי מפנות לי מקום בקיום נאספות ליצירת פריזמה רעיונית – רב צדדית זיקיות אופורטוניסטיות ! אני אוהב אתכן . אני שונא יחסים מורכבים יפות שבכן . רגישות . מכוערות . אפילו סתמיות אתן במחשבות . באוויר . מפתות . מרגשות מקשות אותי לכדי זקפה אינטלקטואלית ומגרות...כמו עכשיו...אני זה אתן . אתן - אני עוד...כן...עוד...עוד מעט...עוד מעט ואגמור לשחרר א-ת-כ-ן . לשחרר א-ו-ת-י לשפוך את עצמי אל הדף - במילים.