H.ylie P.hantom

אוהבת לכתוב, לחשוב ולהיעלם מהעולם. מסוגלת לשבת שעות שלמות ופשוט להקשיב למוסיקה. רק מוסיקה. לא כרקע לדברים אחרים, להאזין לה כפעולה ראשית. לא מסוגלת לראות דברים כמו שהם ולהניח לכך. רואה מעבר למה שהעין מסוגלת לראות, מחפשת את הלא גלוי ושונאת שגרה.

איברים של כלום

למרי היה טלה קטן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה