כּשאיני קַשוּבָה גֶוי שָפוּף עוסק בּבְדידי מעשים מֶחַשֶב חטאים. אם רק ארים מבטי לתוכי אטווה כיסופיי בזרקור שמיים פתוחים אז אקרב, אשוב אליך.