נערונת ..

"השתיקה שלי היא הצרחה הכי גדולה שבי"...-שם,שם..-

רגש נאבד

שמואלי (הי"ד)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה