משה באלנגה

אולי בהזדמנות אכתוב על עצמי יותר בבית המדרש של ה"חוזה" מלובלין אמרו מה זה חסיד צעיר. פעם בוער בעבודת ה' פעם כומר לעבדה זרה א מול ברען א מול גאלעח

נסיון לכתיבה לעתיד לבוא

קישורים שאקח עימי
בבא קמא דעת
עולים מעלה