אלוקים שלי, רציתי שתדע חלום שחלמתי בלילה במיטה, חלמתי שאתה נוקם את דם אנשינו, חלמתי שאתה משיב צדק על דם ילדים, ועל דם תינוקות שלא חטאו. חלמתי, שעולילנו כבר לא נשרפים, שטפנו לא עולה באש. שאנשינו לא ירויים, שאמותינו לא אלמנות ובנינו כבר לא יתומים. זה מה שחלמתי אלוקים, לא יותר מזה. לא חלמתי על בית מקדש או שמא על ארץ ישראל השלמה, גם לא על המצב הכלכלי. חלמתי רק על חיים, כתחלופה למוות. אני יודע אלוקים, שחלומות שווא ידברון. אבל אלוקים שלי, רק רציתי שתדע.