בקושי מרים עט נופל בין האצבעות מתבוסס בקהות אברים זרוקים אין סדר בקיאות ואין שיעור ואין שיור - - - בקושי מרים את אני הנופל בין ספסלי בית המדרש בחרתי לי מיתותא ואיך אחתור לי מתותא לכסא הכבוד אור לי' חשון ה'תשס"ד