אופיר זמיר

שלום מנחם,יש לך אתר יפה!שיר קטן:נתקלת באתר ,קוראים לו תצורה אל תיבהל זה לא צרה צרורה. על החתום אופיר

welcome

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה