מכה בעוולות טריות על טם טם אי אפשר לישון יש אותיות שחוקות ואחר כך סתם התחלות מודגשות מדי לטעמי תנסה יותר אחיד. שלוש שלוש מכה בידיים שלובות עוולות טריות על תם תם י"ג אלול ה'תשס"ג